باند کشی مشکی ایده ای برای جشن تعیین جنسیت جنین

فشرده سازی باند کشی مشکی فشاری فشاری است که توسط باند فشاری بر بافت وارد می شود. به طور کلی بر حسب میلی متر جیوه اندازه گیری می شود و به نوع بانداژ و نوع کشش داده شده توسط شخصی که آن را اعمال می کند بستگی دارد. بنابراین باندهای فشاری وجود دارد:

  1. سبک
  2. متوسط
  3. قوی

ویژگی های بانداژ استفاده از اندام می تواند از نوع زیر باشد: بانداژ ثابت (با باند چسب اکسید روی) مدت زمان آن 5-15 روز است.

شاخص شفابخشی در حدود 22 درصد دارد.

عملکرد گسترده و فشار کم در حالت استراحت را تضمین می کند.

قدرت بالایی در کاهش ادم دارد اما:

– این احتمال وجود دارد که با کاهش ادم، فشار پانسمان کاهش یابد (در صورت قرار دادن ادم بعد از 24 تا 48 ساعت ممکن است ناکافی شود)

– قدرت جذب ترشحات پایینی دارد

– ممکن است خیساندن پوست، درماتیت تماسی یا تحریک کننده ایجاد شود

باند

– ممکن است بوی بد بدهد

– ممکن است توسط بیمار به خوبی پذیرفته و تحمل شود.

این دارو برای موارد زیر استفاده می شود:

– ادم های مختلف

– سخت شدن های التهابی

– زخم های با ترشح کم

واریکوفلبیت نگهداری پس از DVT

لنف ادم

پیشگیری از آسیب های وریدی در بارداری بانداژ موبایل (بانداژهای غیر چسبنده با کشش کوتاه یا بانداژهای غیر چسبنده با طولانی کشش استفاده می شود مدت زمان آن 12-48 ساعت است فشارهای بسیار متغیر و ناپایدار را تضمین می کند

اثربخشی را می توان با دررفتگی آسان بانداژها محدود کرد اما:

انجام آن ساده است بیمار به خوبی تحمل می کند در مدیریت اولیه ادم مفید است در صورت نیاز به دسترسی مکرر به زخم مفید است برای:

زخم‌هایی با تولید اگزودا متوسط ​​به بالا فاز اولیه درمان ادم پیشگیری از DVT (ترومبوز ورید عمقی) پشتیبانی پس از برداشتن بانداژ چند لایه (حداکثر چهار) لایه ها با استفاده از باندهای همپوشانی در انواع مختلف) بانداژ ساخته شده با باند الاستیک غیر چسبنده را ثابت می کند.