صلح دو شهر با کمک الکل blue sense!

الکل blue sense ها به اشکال مختلف در پزشکی به عنوان ضدعفونی کننده ، ضدعفونی کننده و پادزهر استفاده می شوند. الکل های اعمال شده روی پوست برای ضد عفونی کردن پوست قبل از تزریق و قبل از جراحی استفاده می شود .می توان از آنها برای ضدعفونی کردن پوست بیمار و دست های ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی استفاده کرد.
همچنین می توان از آنها برای تمیز کردن سایر نواحی و در دهان شویه ها استفاده کرد. به صورت خوراکی یا داخل وریدی ، اتانول برای درمان مسمومیت با متانول یا اتیلن گلیکول زمانی که فومپیزول در دسترس نیست استفاده می شود.

عوارض جانبی الکل های اعمال شده روی پوست شامل تحریک پوست است. باید مراقب الکتروکوتر باشد، زیرا اتانول قابل اشتعال است . انواع الکل مورد استفاده شامل اتانول ، اتانول دناتوره شده ، 1-پروپانول و ایزوپروپیل الکل است.
الکل ها در برابر طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها موثر هستند، اگرچه هاگ ها را غیرفعال نمی کنند . محلول هایی با محتوای الکل 60 تا 90 درصد مؤثرترین کار را دارند.

الکل

الکل در اوایل سال 1363 به عنوان یک ضد عفونی کننده مورد استفاده قرار گرفت و شواهدی از استفاده از آن در اواخر دهه 1800 تأیید شد. الکل در فهرست داروهای ضروری سازمان بهداشت جهانی گنجانده شده است .
ضدعفونی‌کننده‌های دست مبتنی بر الکل یا سایر عوامل مانند کلرهگزیدین به صورت تجاری در دسترس هستند .

الکل ها برای ضد عفونی کردن پوست قبل از تزریق و قبل از جراحی استفاده می شوند. می توان از آنها برای ضدعفونی کردن پوست بیمار و دست های ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی استفاده کرد.
همچنین می‌توان از آن‌ها برای تمیز کردن مناطق دیگر، و در دهان‌شویه‌ها استفاده کرد. 95٪ اتانول ABV در زمینه پزشکی به عنوان Spiritus fortis شناخته می شود.

اتانول به صورت خوراکی یا داخل وریدی برای درمان مسمومیت با متانول یا اتیلن گلیکول در مواقعی که فومپیزول در دسترس نیست استفاده می شود.