لباس مرد عنکبوتی بازگشت به خانه هدیه مسی به پسرش

بن، عموی پارکر در فیلم مرد عنکبوتی با لباس مرد عنکبوتی بازگشت به خانه ، خرد اجداد را به تصویر می کشد. به این ترتیب، او راهنمای خوبی در مورد بهترین راه برای زندگی در این زندگی ارائه می دهد زیرا تجربیات قابل توجهی دارد. بن نشان می دهد که قدرت بزرگ نباید آشکارا و بدون مسئولیت در جامعه اعمال شود.

فردی که قدرت دارد باید در مورد نحوه استفاده از آن مسئول باشد. چنین چیزی به تبدیل آن فرد به یک فرد بزرگ در جامعه مدرن کمک می کند.

پارکر با ساختن لباس خود و درگیر شدن در روند شکار قاتل از آستانه پیام های عمو عبور کرد.

افراد از تعاملات اجتماعی انگیزه می گیرند. تعامل پارکر با جین به عنوان منبعی از انگیزه او برای شرکت در روند تبدیل شدن به یک قهرمان بزرگ و بهتر در جامعه عمل کرد.

پارکر قول داده بود که به جین ازدواج مقدس بدهد. بنابراین، او به جای تمرکز بر تلاش برای تحقق وعده، جایگزینی نداشت. بنابراین دختر محله در این فیلم به عنوان یک کلیشه به تصویر کشیده شده است.

لباس

علاوه بر این، جین در یک صحنه پارکر را بوسید. آن بوسه خاطره انگیز است و مرد عنکبوتی باید از تمام منابع به عنوان یک مرد استفاده کند تا دختر را ناامید نکند.

با این حال، در پایان، هنگامی که پارکر به قبر عمویش می‌رود، اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ می‌دهد: او جین را در آنجا رها کرد و نشان داد که آنها باید فقط به عنوان دوستان باقی بمانند. جین که فکر می کرد در سفری به سوی ازدواج قدم می زند، چنین انتظاری نداشت.

به پارکر، او به تصویر کشید که باید مرد عنکبوتی باشد، اما ازدواج نکند. از این رو، این رویداد برای جین دردناک بود.

نمادی که بیشتر قهرمانان از آن استفاده می کنند ترکیب رنگ های آبی و قرمز است. اینها رنگ هایی هستند که برای ساخت لباس مرد عنکبوتی استفاده می شوند.

قرمز یک رنگ نمادین برای قدرت و اشتیاق است در حالی که آبی نماد عزم قهرمانانه و عمل مراقبتی یک فرد است. بنابراین ترکیب این دو رنگ منجر به خلق فردی می شود که در جامعه قابل اعتماد و احترام باشد.